Contact us

KunaPak d.o.o.
Ilica 1A
10 000 Zagreb
Tel : +385 1 559 5056
Mail: kontakt@kunapak.hr

Izdavač: KunaPak d.o.o.
Direktor: Maroje Sabljić, OIB: 74145480771
Poslovni ured: Ilica 1A, 10 000 Zagreb
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, 10 000 Zagreb
IBAN: HR9523600001101667624, SWIFT: ZABAHR2X
Trgovački sud u Zagrebu, član Uprave: Maroje Sabljić
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti